Make your own free website on Tripod.com
 

PIAGAM PELANGGANKAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN ALOR LINTAH
BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN SENTIASA :
1.  Memberi khidmat yang terbaik, adil , mesra, saksama, cekap 
      dan cepat kepada semua pelanggan.

  2.  Mematuhi dan melaksanakan arahan Kementerian Pendidikan, 
       Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.

  3.  Berusaha mempertingkatkan prestasi akademik pelajar.

  4.  Berusaha mendidik akhlak pelajar supaya menjadi insan 
       muslim yang beriman, beramal dan bertakwa kepada Allah.

  5.  Berusaha mempertingkatkan pelajar dalam bidang 
       kokurikulum selaras dengan ' Sukan Untuk Semua '

  6.  Menjalin silaturrahim dan kerjasama erat dengan ibubapa 
       serta masyarakat setempat.

  7.  Melahirkan lepasan sekolah yang berilmu, beriman, beramal 
       soleh demi mempertahankan agama, bangsa dan negara.
 


 [ORGANISASI] [Senarai Staff] [Bilangan Murid] [Piagam Pelanggan]
[Visi Dan Misi] [Takwim Dan Diari] [Statistik UPSR] [Jadual Waktu]


HOME
[Ke Laman Utama]