Make your own free website on Tripod.com
 

LOGO SEKOLAH
 
Biru          -     Melambangkan perpaduan erat antara murid dan guru.
Kuning     -     Melambangkan warna Diraja, taat kepada raja dan negara.
Merah      -     Keberanian dan kesungguhan menghadapi cabaran.
Putih        -      Kesucian dan kemurnian serta keikhlasan dalam menuntut ilmu.
Hitam       -     Melambangkan keutuhandan kemaufakatan.
Buku         -     Sumber ilmu yang mesti dituntut oleh setiap manusia.
Matahari   -     Cahaya yang dapat menerangi alam semesta.
Pelita         -     Penerang diri dan orang lain. 

 
Cogan Kata

' BERUSAHA HINGGA BERJAYA '

Sesuatu kejayaan itu tidak akan datang dengan sendiri, tanpa usaha tiadalah kejayaan.

Usaha yang dianjurkan adalah usaha yang bersungguh-sungguh, tanpa mengenal jemu dan bosan.

Sanggup menghadapi apa jua rintangan.

Usaha yang disertai dengan ketekunan dan dipenuhi dengan kesabaran.

Dimana kemuncak usaha ialah kejayaan.


 


[Perutusan Guru Besar] [Organisasi Sekolah] [Sejarah Sekolah] [Logo Sekolah]
[Lagu Sekolah] [Hal Ehwal Murid] [Kurikulum] [Ko-kurikulum] [Bekas Pelajar Sekolah]
[P.I.B.G] [Takwim Peperiksaan] [Hasil Pelajar] [Kejayaan Sekolah] [Kalendar Persekolahan] [Album] [Link]

HOME
[Ke Laman Utama]